Оборудване

Dieselland CR-JET 4E

Стендът CR- JET 4Е е предназначен за тестване на Common Rail инжектори Bosch , Delphi , Denso , Siemens и да приложи корекцията след ремонт на инжекторите . В стендът са интегрирани електронни блокове за управление за измерване на количеството гориво, контрол на температурата на флуида във всички точки и контрол на инжекторното управление.

CR- JET 4Е е оборудван с електронна система за измерване, която позволява бързи резултати от изпитания с точност 0,1 cm3 .

За да се генерира високо налягане в системата , стендът CR- JET4E се доставя с тип CP3 помпа. 1800 бара сензор за налягане и регулатор на налягането на четири канала , рейла под високо налягане. Стендът се доставят със система за термичната стабилизация .Охлаждането на течността се осъществява чрез метод "въздух - течност". Стенда и сигналите за инжекторите се управляват от ARMD на програмата. Тази програма ви позволява да управлявате Bosch , Delphi , Denso инжектори с електромагнитни клапани , също включва регулируем Piezo сигнал ( 50V - 180V ) за Bosch и Siemens инжектори

Първоначално , програмата съдържа над 400 тест планове . Също така е възможно да се съставят и добавят тестови планове. Съставяне на план тест за един вид инжектор , е възможно да се добавя: различно налягане , продължителност на сигнала , напрежение на сигнала ( в случай на пиезо инжектор ) честота на сигнала и броя на циклите .

Работна маса CR NEXT

Масата за ремонт на комън рейл инжектори CR-NEXT е предназначенa за точeн и високо-качествен ремонт на електромагнитни Common Rail и пиезо инжектори. Системата, наречена CR NEXT показва последователността от операции с пълна визуализация на процеса и формиране на необходимите размери, нужни за сглобяване на електромагнитни и пиезо инжектори. Продуктът прави възможно ремонтирането,регулирането и сглобяването на инжектори,чрез коректни и точни данни директно от производителите. Високата точност на измерване е осигурена от постоянно налягане и висококачествени измервателни инструменти.